Naftos produktais užteršto vandens prasmingos utilizacijos technologija

Ypatumas – šiluminės energijos gamyba.