Švarių tirpalų gamybos technologija

Ypatumas – tirpimo metu atskiriama bazinė medžiaga nuo teršalų.